Psalm 141

Gerrald Bronkhorst orgel en Henriëtte Barten fluit

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

1 Tessalonicenzen 5:23-24

Nieuw bij de Reformatorische Omroep

LeprazendingDDJ

Een greep uit onze programma’s