Over Dovendiensten

Doven en slechthorenden zijn veelal verstoken van het volgen van wekelijkse kerkdiensten. De vereniging 'Op weg met de ander', het 'Interkerkelijk Dovenpastoraat' en de RO hebben de handen ineengeslagen om doven en slechthorenden door middel van video-opnames toch een kerkdienst aan te bieden.

 

De predikanten en voorgangers in de dovendiensten zijn geoefende 'dovenpastors' die met behulp van gebarentaal communiceren. Vergeleken met 'gewone' kerkdiensten kent een dovendienst enkele afwijkende gewoontes; zoals gebeden welke met open ogen en met gebarentaal uitgesproken worden. Tevens wordt er tijdens de dienst veel gebruik gemaakt van ondersteunend beeldmateriaal en worden eenvoudige liederen gezongen/gedeclameerd.

 

Wilt u meer weten over de dovendiensten en het werk steunen? Neem dan contact op met Vereniging 'Op weg met de ander' via email of telefoonnummer 033 - 245 6620.

- Advertentie -

Uitzendingen