Uitkomsten RO Enquête

Uitkomsten RO Enquête

Als RO vinden wij het belangrijk om te weten wie onze luisteraars en kijkers zijn, hoe zij tegen de RO aankijken en waar verbeterpunten voor de omroep liggen. Daarom hebben wij eind februari via onze nieuwsbrief een enquête uitgezet.  De resultaten worden hieronder kort voor u op een rij gezet.

 

Kennismaking met de RO

Internet (25,4%) is de plek waar de meeste respondenten voor het eerst kennismaking met de RO. Met een klein verschil volgt familie (22,2%) en vrienden/kennissen (18,1%).

 

Betekenis van de RO

Met kop en schouder steekt het belang van de muziek bij de RO uit boven de andere waarden van de RO(55,5%). Ook wordt een combinatie van muziek en gepresenteerde programma’s gewaardeerd (34%). Respondenten geven daarnaast aan dat de RO altijd op de achtergrond in de huiskamer aan staat (30,9%).

 

Reden donateurschap

Meer dan de helft van onze donateurs (61,1%) steunt de RO omdat zij het belangrijk vinden dat er een blijvend christelijk geluid in Nederland uitgezonden wordt. Daarnaast wordt de reden aangedragen dat donateurs hun jaarlijkse bijdrage betalen om naar de RO te luisteren (24%).

 

Waar onze kijkers/luisteraars enthousiast van worden

Ook muziek blijkt bij deze vraag van groot belang. Maar liefst 46,2% wordt enthousiast van vertrouwde muziek. De identiteit van de RO wordt als veel minder belangrijk gezien. Slechts 15,3% vindt dit belangrijk. Video-uitzendingen (13,9%) en RO Radio 2 (13,1%) volgen op de voet.

 

RO wens

Video-uitzendingen blijken bij deze vraag, in tegenstelling tot de voorgaande vraag, erg populair. 29,3% Van de respondenten geeft aan dat zij meer video-uitzendingen willen zien. Gevarieerde muziek volgt als tweede met 16,8%. Geloofsthema’s staat helemaal op de laatste plek met 3,2%.

 

Opmerkelijk

De Reformatorische Omroep onderscheidt zich van alle andere omroepen vanwege haar identiteit, dat in woord, beeld en muziek nauw verweven is. Uit de enquête blijkt echter dat de identiteit van de omroep niet belangrijk lijkt te zijn, en dat terwijl er op identiteit-gerelateerde onderwerpen wel veel reacties binnenkomen bij de omroep. Daarnaast geeft 4,9% van de respondenten open en eerlijk toe geen donateur te zijn. De vraag rijst dan op: ‘Hoeveel mensen luisteren er eigenlijk naar de RO zonder donateur te zijn?’

 

Missie van de RO

Als omroep hebben wij een missie: een vertrouwd geluid laten horen aan de hele reformatorische gezindte. Dit doen wij zonder enige subsidie van de overheid. Het is dan ook reden tot zorg dat uit onze luisteraarscijfers blijkt dat slechts een klein gedeelte donateur is. Alle donateurs willen wij uiteraard bedanken voor hun trouwe steun maar aan alle ‘meeluisteraars’ willen wij toch de vraag stellen of zij een blijvend vertrouwd geluid nu en voor de komende tijd mede mogelijk willen maken.

 

 

Klik hier om de uitkomsten in een visueel overzicht te bekijken.


vorige bericht volgende bericht

- Advertentie -