Copyright

© Copyright 2013  Stichting Reformatorische Omroep.  Aan deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Reformatorischeomroep.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting Reformatorische Omroep en ROmusica of zijn gelicenceerd aan Reformatorische Omroep.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Reformatorische Omroep.

- Advertentie -